Swisslion Industrija Alata A.D trebinje

Pretraga

Přejdi na obsah

Akcionarima

Dokumentirij
                        NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

 

 

 

 

 

 

 STATUT SL IAT

 

 

Revizorski izvještaj za 2017 god.

 

 

Zapisnik sa XIV sjednice Skupštine akcionara

 

 

Poziv za XIV Skupštinu akcionara

 

 

Izvještaj o radu  UO za 2016 godinu

 

Izvještaj o poslovanju društva za skupštinu

 

Finansijski izvještaj za 2016 godinu

 

Analiza poslovanja za 2016 godinu

 

Revizorski izvještaj za 2016 godinu

 

Note za 2016 godinu

 

 

 

 

Zapisnici UO

 

Zapisnik UO-65. sjednica

 

Zapisnik UO-64. sjednica

 

Zapisnik UO-63. sjednica

 

Zapisnik UO-62. sjednica

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o poslovanju društva za skupštinu

 

Odluka o imenovanju članova UO

 

Izvještaj o radu UO za 2015 godinu

 

Zapisnik sa XII sjednice Skupštine akcionara

 

Zapisnik sa XIII sjednice Skupštine akcionara

 

Analiza poslovanja za 2015 godinu

 

Revizorski izvještaj za 2015 godinu

 

Finansijski izvještaj za 2015 godinu

 

Izvještaj o poslovanju društva za Skupštinu

 

Biznis plan 2015

 

Analiza poslovanja za 2014

 

NOTE -_2014

 

NOTE -_2015

 

 

Završni raćun BL.BERZA za 2014

 

 

Izvještaj  o radu UO za 2014 godinu

 

Odluka  skupštine o izboru revizorske kuće

 

Odluka  skupštine o pokriću gubitaka

 

Odluka  skupštine o poslovanju društva

 

Odluka  skupštine o usvajanju fin. izvještaja za 2014. godinu

 

Odluka  skupštine o usvajanju izvještaja revizorskog odbora

 

Odluka  skupštine o usvajanja izvještaja upravnog odbora

 

Odluka  skupštine o usvajanju revizorskog izvještaja

 

Zapisnik sa XI sjednice Skupštine akcionara

 

Konačni izvještaj  SL IAT za  2014 godinu

 

 

 

Zapisnici UO

 

Zapisnik UO-61. sjednica

 

Zapisnik UO-60. sjednica

 

Zapisnik UO-59. sjednica

 

Zapisnik UO-58. sjednica

 

Zapisnik UO-57. sjednica

 

Zapisnik UO-56. sjednica

 

Zapisnik UO-55. sjednica

 

 

 

 

2014. godina

 

Biznis plan 2014

 

Analiza poslovanja za 2013

 

Obrazac_FI_2013

 

Odluka skupštine o usvajanju finansijskog izvještaja za 2013

 

Odluka skupštine o usvajanju  izvještaja o poslovanju društva za 2013

 

Odluka skupštine o usvajanju  nezavisnog  revizora za 2013

 

Odluka skupštine o usvajanju  plana poslovanja 2014

 

Odluka skupštine o usvajanju  revizionog odbora za 2013

 

Odluka skupštine o usvajanju  zapisnika sa X sjednice

 

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2013

 

Note uz finansijske izvještaje SL IAT 2013_1

 

Revizorski izvještaj za 2013 godinu

 

Odluka o formiranju radne grupe za utvrđivanje rad. normi

 

Odluka o otpisu ulja, maziva i dr.

 

Odluka o manjkovima u prodavnici br. 1

 

Odluka o usvajanju Pravilnika o sist. radnih mjesta

 

Odluka o otpisu O.S.

 

Odluka o usvajanju izvještaja o popisu imovine 2013

 

Odluka o usvajanju završnog računa za 2013

 

Odluka o naknadi za prevoz radnika

 

Odluka o statusu radnika

 

Zapisnici UO

 

 

Zapisnik UO-54. sjednica

 

Zapisnik UO-53. sjednica

 

Zapisnik UO-52. sjednica

 

Zapisnik UO-51. sjednica

 

Zapisnik UO-50. sjednica

 

 

 

 

 

2013. godina

 

Odluka o istupanju SL IAT iz GKUD

 

Odluke o izmještanju dijela opreme iz pogona

 

Odluke o kooptiranju člana-2013

 

Odluke o naknadi za rad čl. UO-2013

 

Odluka o odbijanju žalbe Bjeletić R.

 

Odluka o odbijanju žalbe Bratić Siniše

 

Odluka o prodaji PC FSG

 

Odluka o prodaji zemljišta sa objektima u Gorici

 

Odluka o usvajanju završnog računa

 

Odluka UO o prodaji FAN-a

 

Odluka UO o usvajanju izvještaja o popisu imovine

 

Odluka UO o otpisu i prodaji O.S.-23.10.2013-x

 

Odluka UO o otpisu i prodaji O.S.

 

Odluka U.O o otpisu O.S.

 

 

 

 

 

Zapisnik UO-36. sjednica

 

Zapisnik UO-39. sjednica

 

Zapisnik UO-40. sjednica

 

Zapisnik UO-41. sjednica

 

Zapisnik UO-42. sjednica

 

Zapisnik UO-43. sjednica

 

Zapisnik UO-44. sjednica

 

Zapisnik UO-45. sjednica

 

Zapisnik UO-46. sjednica

 

Zapisnik UO DIR-46. sjednica

 

Zapisnik UO-49. sjednica

 

 

 

 

 

POZIV ZA  11.  SKUPŠTINU AKCIONARA

 

 

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

 


Poslovnik o radu skupštine akcionara Swisslion Industrija Alata a.d. Trebinje
Poslovnik o radu skupšine akcionara Swisslion Industrija Alata a.d. Trebinje možete pogledati
ovdje.


 


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku